Uncategorized

  • Phân biệt bia ale và bia lager

    Hầu hết các loại bia trên thế giới đều có thể chia vào một trong hai phong cách chính: Ale và Lager. Sự khác biệt giữa hai phong cách này chủ yếu đến từ loại men bia được sử dụng trong quá trình sản xuất....

  • Các loại bia Pale Ale tiêu biểu

    Pale Ale (bia ale nhạt màu) Pale Ale là các loại bia ale có màu nhạt hơn so với mức trung bình, được làm từ các loại mạch nha sáng màu. Đây là một loại bia rất phổ biến trên thế giới, có thể coi...